สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

สคร.5 ราชบุรี สนับสนุนทีมสอบสวนโรคเขต เพื่อค้นหาผู้ป่วย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง covid -19 ร่วมกับทีมสอบสวนโรคจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี สนับสนุนทีมสอบสวนโรคเขต เพื่อค้นหาผู้ป่วย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง covid -19 ร่วมกับทีมสอบสวนโรคจังหวัดสมุทรสาคร

 


ข่าวสารอื่นๆ