สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

สถาบันราชประชาสมาสัย ขอขอบคุณ มูลนิธิชลลดา ที่ร่วมบริจาคเครื่องมือและสิ่งจำเป็นในการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วย

สถาบันราชประชาสมาสัย ขอขอบคุณ  มูลนิธิชลลดา

ที่ร่วมบริจาคเครื่องมือและสิ่งจำเป็นในการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วย 

    วันที่ 24 สิงหาคม 2563 สถาบันราชประชาสมาสัย ขอขอบคุณ  มูลนิธิชลลดา ที่ร่วมบริจาคเครื่องมือและสิ่งจำเป็นในการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วย ได้แก่  เตียงผู้ป่วย จำนวน 3 เตียง โต๊ะคร่อมเตียงสแตนเลส จำนวน 11 ตัว เสาน้ำเกลือ จำนวน  8 เสา โคมไฟทำหัตถการสแตนเลส จำนวน 1 ชุด ชุดส่องตรวจหลอดลมเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน 1 ชุด รถเข็นฉุกเฉิน ABS สำหรับจ่ายยา จำนวน 1 คัน ตู้ข้างเตียงสแตนเลส จำนวน 5 ตู้ และเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยมี นางจิราภา ดวงวงษ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่สถาบันราชประชาสมาสัย เป็นผู้รับมอบ


ข่าวสารอื่นๆ