สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สถาบันราชประชาสมาสัย จำนวน 4 ตำแหน่ง)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ