สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ 8 มี.ค. 2566 เรื่องผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ


ข่าวสารอื่นๆ