สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งพนักงานบริการ (ผู้ช่วยพยาบาล)และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ