สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

สถาบันราชประชาสมาสัย ให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี ในสถานประกอบกิจการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานฝึกอบรมและงานอาชีวอนามัยเชิงรุก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันราชประชาสมาสัย ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี (บริการเชิงรุก) ในสถานประกอบกิจการ เพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มวัยแรงงาน และลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อ  ณ บริษัท ไทยรีเฟอร์ จำกัด จังหวัดสมุทสาคร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ