สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 20 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ