สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สังกัดสถาบันราชประชาสมาสัย จำนวน 20 ตำแหน่ง)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ