สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

สถาบันราชประชาสมาสัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนซ้อมแผนอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2567

สถาบันราชประชาสมาสัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนซ้อมแผนอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สถาบันราชประชาสมาสัย มีความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง โดยมีนางสาวแสงระวี รัศมีแจ่ม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดประชุม และเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกซ้อมภาคปฏิบัติ ณ สถาบันราชประชาสมาสัย จ.สมุทรปราการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ