สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

สถาบันราชประชาสมาสัย ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร และผู้อาวุโส กรมควบคุมโรค เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

สถาบันราชประชาสมาสัย ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร และผู้อาวุโส กรมควบคุมโรค เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 5 เมษายน 2567 นางสาวแสงระวี รัศมีแจ่ม รองผู้อำนวยการฯ ภารกิจด้านบริหาร นางจิราภา ดวงวงษ์ รองผู้อำนวยฯ ภารกิจด้านการพยาบาล นางสาวพจนา ธัญญกิตติกุล รองผู้อำนวยฯ ภารกิจด้านกำจัดโรคเรื้อนและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร และผู้อาวุโส กรมควบคุมโรค เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ