สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

สถาบันราชประชาสมาสัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 18 เมษายน 2566 นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันราชประชาสมาสัย ให้การต้อนรับ นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อดีตอธิบดีกรมควบคุม นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายสังฆทานและภัตตาหารเพล บรรยายธรรมเรื่อง คุณธรรม 5 ประการ โดยพระเทพวชิรเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสีและต้นไม้ประจำสถาบันฯ ร่วมปลูกต้นทองนพเก้า ต้นไม้ประจำสถาบันฯ ในช่วงบ่ายเป็นพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโส ณ ห้องรับรอง 7/1 ชั้น 7 อาคารอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันราชประชาสมาสัย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ