สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

กิจกรรมประชาคม รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง กรณีการตรวจพบกากแคดเมียมและสังกะสี ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 21 เมษายน 2567 สถาบันราชประชาสมาสัย นำโดย แพทย์หญิงเอื้อมพร พูนกล้า รองผู้อำนวยการฯ ภารกิจด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง กรณีการตรวจพบกากแคดเมียมและสังกะสี ณ ลานจอดรถซอยกองพนันพล หมู่ 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ