สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

สถาบันราชประชาสมาสัย ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย ในวาระผ่านการคัดเลือกศิษย์เก่าเพื่อหาต้นแบบพัฒนานักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (สาขาบริหาร)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สถาบันราชประชาสมาสัย ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย ในวาระผ่านการคัดเลือกศิษย์เก่าเพื่อหาต้นแบบพัฒนานักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (สาขาบริหาร)โดยได้รับเกียรติ จากนายสุวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ณ สถาบันราชประชาสมาสัย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


ข่าวสารอื่นๆ