สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

กิจกรรมโครงการชุมชนรวมใจลดโลกร้อน (GREEN Community)

วันนี้ (15 พ.ค. 62) บริษัทศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันราชประชาสมาสัย วัดแหลม  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหญ้าแพรก และ โรงเรียนวัดบ้านแหลม จัดกิจกรรมโครงการชุมชนรวมใจลดโลกร้อน (GREEN Community) โดยในกิจกรรมได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ แก่ อสม. และผู้แทนชุมชน นำเสนอการนำขวดพลาสติกไปใช้แปรรูปเป็นจีวรพระ และเดินขบวนรณรงค์ในชุมชนโดยรอบพื้นที่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย โดยใช้หลักการสุขาภิบาลในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาบันฯ สู่ชุมชน มุ่งเน้นการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Ecological Sanitation)


ข่าวสารอื่นๆ