สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรม และทำเนียบบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สถาบันราชประชาสมาสัย

องค์กรคุณธรรม

  • ปีงบประมาณ 2565

            - สถาบันราชประชาสมาสัย ได้รับรางวัล องค์กรคุณธรรม

  • ปีงบประมาณ 2566

            - อยู่ระหว่างรอการประเมินองค์กรคุณธรรม

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

  • ปีงบประมาณ 2565

           - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ปี 2565

  • ปีงบประมาณ 2566

           - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ปี 2566