กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

สิ่งพิมพ์ : โปสเตอร์