สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

▶ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

▶ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

▶ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567