สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ผลงานวิชาการ พ.ศ. 2565

ภาพผลงานวิชาการ


► การเบียดกันจนเสียชีวิต: บทเรียนจากโศกนาฏกรรมการรวมตัวของฝูงชน

อิแทวอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ผู้วิจัย ธนชาติ หิรัญสมทรัพย์