สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

คู่มือ/หนังสือ

คู่มือหนัง

     ♦ แนวทางการดูแลสุขภาพ สำหรับบุคลากรและแพทย์ประจำบ้าน สถาบันเวชศาสตรป้องกันศึกษา

คู่มือหนังสือสำหรับ : ผู้รับบริการ

     ♦ คู่มือการดูแลสุขภาพ

♦ คู่มือฝึกอบรมสำหรับแพทย์เวชศาสตร์การจราจร

     ♦ คู่มือฝึกอบรมสำหรับแพทย์เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

     ♦ คู่มือแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

     ♦ ขั้นตอนการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

คู่มือหนังสือสำหรับ : บุคลากรสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 

     ♦ คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร