สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image
วิสัยทัศน์

มุ่งสู่มาตรฐานความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ในระดับชาติและนานาชาติ ที่ประชาชนยอมรับภายในปี 2574