สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจในการสร้างพัฒนาบุคลากรด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ภายในปี 2569