สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อรับย้าย-รับโอน นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง มาปฏิบัติงานที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อรับย้าย-รับโอน นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง มาปฏิบัติงานที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ