สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับย้าย-รับโอนฯ นวก.สาธารณสุข

ประกาศสคร.ที่ 4 จ.สระบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับย้ายรับโอนมาปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเลขที่ 1084 กลุ่มระบาดวิทยาฯ
เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 
เวลา 10.30 น.

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ