สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

Situation Awareness Team (SAT) E-learning

  1. Situation Awareness Team (SAT Orientation 16 ธ.ค. 2562) Download file pptx
  2. แนวทางการปฏิบัติงานตำแหน่ง SAT Manager แนวทางการบริหารจัดการทีม และผลผลิตประจำสัปดาห์ ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ กรมควบคุมโรค Download file pptx
  3. พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ SAT ต้องรู้ Download file pptx
  4. Problem Exercise on Descriptive Epidemiology: Food poisoning Outbreak Investigation in Province A, Thailand, 2010 Download file cocx
  5. การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ควรรู้ Download file pptx
  6. Public Health Emergency Download file pptx
  7. หลักระบาดวิทยา การเฝ้าระวังทางสาธารณสุขและการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา Download file pptx pdf
  8. การเฝ้าระวังเหตุการณ์ ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ และกระบวนการตรวจสอบเหตุการณ์ Download file pptx pdf
  9. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และการประเมินความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว (Rapid Risk Assessment; RRA) Download file pptx

ข่าวสารอื่นๆ