กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

กรมควบคุมโรค แนะประชาชนช่วงสงกรานต์นี้ อยู่บ้านลดการติดเชื้อโควิด-19 ลดอุบัติเหตุ และไม่เป็นการเพิ่มภาระให้โรงพยาบาล

กรมควบคุมโรค แนะประชาชนช่วงสงกรานต์นี้ อยู่บ้านลดการติดเชื้อโควิด-19 ลดอุบัติเหตุ และไม่เป็นการเพิ่มภาระให้โรงพยาบาล

 

           กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  แนะประชาชนในช่วงสงกรานต์ปีนี้  ขอให้อยู่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19 ไม่นำเชื้อจากนอกบ้านมาแพร่สู่คนในครอบครัว ที่สำคัญช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน และไม่เป็นการเพิ่มภาระให้โรงพยาบาล โดยข้อมูลเฉพาะเดือนมีนาคม 63 เดือนเดียว มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 2.7 หมี่นราย  เป็นผู้บาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ถึงร้อยละ 82    

            วันนี้ (11 เมษายน 2563) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย ยังมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19 ไม่นำเชื้อจากนอกบ้านมาแพร่สู่คนในครอบครัว ทั้งพ่อแม่และญาติพี่น้อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว หากกลุ่มนี้ได้รับเชื้อจะมีอาการรุนแรงกว่ากลุ่มอื่น และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

            สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ทางรัฐบาลได้ยกเลิกกิจกรรมและวันหยุดในช่วงดังกล่าวแล้ว และขอให้ประชาชนงดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุในการได้รับเชื้อโควิด-19 ได้ งดการเดินทางกลับภูมิลำเนา ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดในเครือญาติ หากผู้อยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับผู้สูงอายุจะกราบและขอพร ควรเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ส่วนเครือญาติที่อยู่ไกลกันควรใช้การโทรศัพท์มาขอพร ก็จะทำให้ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ 

            นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า นอกจากจะงดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสงกรานต์แล้ว กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนอยู่บ้าน ไม่ออกไปพบปะกลุ่มเพื่อนหรือสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ที่สำคัญอาจเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากความประมาท ขับรถเร็ว หรือเมาสุราได้  โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์    ซึ่งเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด  ทั้งนี้ จากข้อมูลโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ระบบรายงาน PHER Accident) เฉพาะเดือนมีนาคม 2563 พบว่ามีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเดือนเดียว 27,428 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้บาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ถึง 22,430 ราย คิดเป็นร้อยละ 82 โดยเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 19,164 ราย  นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ขับขี่ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกือบ 4,000 คน ในกลุ่มนี้เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ดื่มสูงถึง 3,548 ราย คิดเป็นร้อยละ 89 และเกือบครึ่งของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี ซึ่งพบว่าผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงจากปีที่ผ่านมา (เดือนมีนาคม 2562 มีผู้บาดเจ็บ 38,519 ราย)  และจากข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน (สาธารณสุข ตำรวจ และบริษัทกลางฯ) พบผู้เสียชีวิตในเดือนมีนาคมของปี 2562 ที่ผ่านมา จำนวน 1,853 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15–24 ปีเช่นกัน

            ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมายังเกิดอุบัติเหตุทางถนนจำนวนมาก ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย  กรมควบคุมโรค จึงขอความร่วมมือจากประชาชน ขอให้อยู่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อ ลดอุบัติเหตุทางถนน และไม่เป็นการเพิ่มภาระให้โรงพยาบาล เพราะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยปัจจุบัน ทำให้หมอ พยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางสาธารณสุขส่วนอื่นๆ ต้องรับภาระงานมากอยู่แล้ว หากประชาชนอยู่บ้าน นอกจากเป็นการลดการติดเชื้อแล้ว ยังถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

**********************************

ข้อมูลจาก : กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

วันที่ 11 เมษายน 2563


ข่าวสารอื่นๆ