กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ