กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

จัดประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญกำหนดแผนการให้วัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมไมด้าส 7 โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 กองโรคป้องกันด้วยวัคซีนได้จัดประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญกำหนดแผนการให้วัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมไมด้าส 7 โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน
เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของการนำวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาใช้สำหรับประชาชนพร้อมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณากลุ่มเป้าหมายและลำดับการเข้าถึงวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย


ข่าวสารอื่นๆ