กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

DAS DDC No.1 จุลสาร กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ฉบับที่ 1

DAS DDC  No.1
จุลสาร กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 

เปิดตัวจุลสารรูปแบบใหม่ เข้าถึงทุกกลุ่ม เพื่อให้ข่าวสารงานเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ใกล้ชิดทุกคน มีประเด็นน่าสนใจ ดังนี้ 

- HIV ตรวจฟรี ตรวจง่าย ตรวจได้ด้วยตัวเอง 
- สิทธิประโยชน์ด้านเอชไอวี/เอดส์ 
- Pride to Shine 
- อดีต-ปัจจุบัน งานป้องกันติดเชื้อ HIV 
- มุมมองผู้บริหารต่อการดำเนินงาน
- 8 คนจากรั้ว กอพ.สู่เวทีวิชาการกรม

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ