กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาการสร้างทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ (MERIT MAKER PLUS)


คลินิกให้คำปรึกษาการสร้างทีมผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (MERIT MAKER PLUS)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาการสร้างทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ (MERIT MAKER PLUS)

EP.1 วิธีการสร้างทีมผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (MERIT MAKER PLUS) ในพื้นที่
วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings   
https://zoom.us/j/95095965916?pwd=M2Z1SUJVVkZNVXFWdGl0ZHVjTDlhQT09
Meeting ID: 950 9596 5916   /      Passcode: dip1234


EP.2 แนวทางการเขียนผลงานเพื่อขอการประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดีฯ
วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings
https://zoom.us/j/96285485603?pwd=cCs1dWtXY1pWZUFnalI5TXoxZ2FLZz09
Meeting ID: 975 383 9416   /       Passcode: dip1234


 

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ