กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

ศูนย์รวมข้อมูลการบาดเจ็บ/โปรแกรมด้านข้อมูล

 

               Site Logo

ศูนย์​รวมข้อมูลด้านการบาดเจ็บ
One stop service (IDCC) 

ระบบรายงานสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน
(RTI SAT)

 

ข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
3 ฐาน open data (สำหรับประชาชน)

ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(IS Online)

 IS Checking


PHER-Accident


โปรแกรมการคำนวณปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือดและ
โอกาสเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

ระบบกรอกข้อมูลชันสูตรพลิกศพ
(สำหรับเจ้าหน้าที่)


 

ข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
3 ฐาน (สำหรับเจ้าหน้าที่)