กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[FP] Fall Interventions : มาตรการป้องกันพลัดตกหกล้ม

Fall Interventions : มาตรการป้องกันพลัดตกหกล้ม
 

คัดกรอง แบบสอบสวน

สื่อสารความเสี่ยง

สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

  พัฒนาศักยาภาพทีมงาน/เครือข่าย

  วิจัยและพัฒนา

  • Fall Detection Alarm (กำลังพัฒนา)
  • โครงการประเมินคัดกรองความเสี่ยง (กำลังหาแหล่งทุนวิจัย)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากพลัดตกหกล้ม | กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
  ที่อยู่ 88/21 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

  +662 590 3955 | [email protected]
   YouTube: Fall Prevention DDC | Facebook: กองป้องกันการบาดเจ็บ

   


  ข่าวสารอื่นๆ