กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[FP] Fall Interventions : มาตรการป้องกันพลัดตกหกล้ม

Fall Interventions : มาตรการป้องกันพลัดตกหกล้ม

สื่อสารความเสี่ยง

ส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ

คัดกรอง แบบสอบสวนพลัดตกหกล้มและแก้ไขความเสี่ยง

พัฒนาศักยาภาพ เครือข่ายงาน

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากพลัดตกหกล้ม | กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
ที่อยู่ 88/21 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

+662 590 3955 | fallsprevent@gmail.com
 YouTube: Fall Prevention DDC | Facebook: กองป้องกันการบาดเจ็บ

 


ข่าวสารอื่นๆ