กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[FP] กลับบ้านสงกรานต์ ส่งมอบความห่วงใยให้สูงอายุ เดินอย่างมั่นคง ปลอดภัยจากการหกล้ม

กรมควบคุมโรค แนะบุตรหลานกลับบ้านสงกรานต์ ส่งมอบความห่วงใยให้สูงอายุ เดินอย่างมั่นคง ปลอดภัยจากการหกล้ม

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ และเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุพลัดตกหกล้ม ขอแนะนำบุตรหลานที่กลับบ้านช่วงสงกรานต์นี้เลือกรองเท้า และปรับพื้นที่บริเวณบ้านหรือห้องน้ำให้ปลอดภัย จากข้อมูลของระบบบริการสุขภาพพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของการหกล้ม กว่าร้อยละ 60 มาจากการลื่น สะดุด ก้าวพลาดบนพื้นระดับเดียวกัน

วันนี้ (4 เมษายน 2566) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ และขณะนี้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 และคาดการณ์ว่าในปี 2580 จะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุประมาณ ร้อยละ 30 กรมควบคุมโรค มีความห่วงใยประชาชนผู้สูงอายุ เพราะกลุ่มดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะได้รับอุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้ม เนื่องจากเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ทำให้ความสามารถลดลง เช่น การมองเห็นไม่ชัด สายตาผิดปกติ มีปัญหาการทรงตัว เดินเซ เคลื่อนไหวลำบาก การรับรู้ที่ช้าลง การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ และมีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง

การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญที่นับวันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้น จากข้อมูลของระบบบริการสุขภาพพบว่า 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุ หกล้มทุกปี สถานที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบ้าน ร้อยละ 65 และเกิดขึ้นในห้องน้ำมากถึง ร้อยละ 30 ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการลื่น สะดุด หรือก้าวพลาดบนพื้นระดับเดียวกัน ทั้งยังพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ร้อยละ 80 พักอาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ไม่มีราวจับในห้องน้ำ ใช้ส้วมนั่งยอง มีพื้นต่างระดับ มีสิ่งขวางกั้น บันไดไม่มีราวจับ เป็นต้น

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแนะนำบุตรหลานกลับบ้าน ไปเยี่ยมผู้สูงอายุในช่วงสงกรานต์ สามารถมอบความรักความห่วงใยให้ท่านปลอดภัยห่างไกลจากพลัดตกหกล้มด้วย 2 ประการ ดังนี้ 1) การเลือกและมอบรองเท้าให้ผู้สูงอายุ เป็นรองเท้าสำหรับผู้สูงอายุที่มีลักษณะหน้ากว้าง หุ้มส้น ส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้ว รูปทรงเหมาะกับรูปเท้า พื้นมีดอกยางไม่ลื่น 2) ปรับบริเวณพื้นที่ห้องน้ำให้ปลอดภัย โดยการติดตั้งราวจับ ทั้งบริเวณอาบน้ำและบริเวณโถส้วม ใช้โถส้วมเป็นแบบชักโครก และวางแผ่นรองกันลื่นบริเวณที่อาบน้ำ ใช้เก้าอี้นั่งอาบน้ำ ที่มั่นคงมีพนักพิงแขนและพิงหลัง สำรวจและปรับสภาพแวดล้อมของบ้านให้ปลอดภัย เช่น จัดห้องนอนของท่านให้ใกล้กับห้องน้ำ ใช้ประตูแบบบานเลื่อน ไม่มีกลอนประตู มีแสงสว่างเพียงพอ ปรับพื้นเรียบเสมอกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ปัญหาการพลัดตกหกล้มสามารถป้องกันได้ หากผู้สูงอายุ หรือประชาชนเข้าใจถึงความเสี่ยง และปฏิบัติตัวให้เหมาะสม เช่น การออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัวอย่างสม่ำเสมอ เลือกใช้รองเท้าที่เหมาะสม ปรับสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัย เข้ารับการประเมินความเสี่ยงพลัดตกหกล้มปีละครั้ง และดูแลสุขภาพกายใจให้ห่างไกลการใช้ยาที่เพิ่มความเสี่ยงหกล้ม พร้อมช่วยกันดูแลถามไถ่ผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพัง หากเพื่อนบ้านพบเห็นสิ่งผิดปกติขอให้รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้าน และหากพบเหตุฉุกเฉินให้รีบโทร.1669 ขอความช่วยเหลือหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ข่าวที่เกี่ยวข้อง สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (moph.go.th)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากพลัดตกหกล้ม | กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
ที่อยู่ 88/21 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

+662 590 3955 | [email protected]
 YouTube: Fall Prevention DDC | Facebook: กองป้องกันการบาดเจ็บ

เพิ่มเพื่อน

 


ข่าวสารอื่นๆ