กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[FP] Fall Data : ข้อมูลพลัดตกหกล้ม

Fall Data


ข้อมูลการพลัดตกหกล้ม (W00 - W19)
ในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย พบว่า 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุหกล้มทุกปี
หรือปีละกว่า 3 ล้านราย
  ร้อยละ 20 ของผู้หกล้มเกิดการได้รับบาดเจ็บ

ปี 2565 มีรายงานผู้ป่วยใน (IPD) จากสาเหตุพลัดตกหกล้ม 
จำนวนสูงถึงเกือบเก้าหมื่นราย

ผู้สูงอายุกว่าหมื่นรายบาดเจ็บบริเวณต้นขา ข้อสะโพก
และร้อยละ 20 ของผู้ที่สะโพกหัก มีโอกาสเสียชีวิตภายใน 1 ปี 
การพลัดตกหกล้มเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสอง
รองจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (ในกลุ่มของการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ)

สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการลื่น สะดุด  ก้าวพลาด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิต
กระทบต่อเศรษฐกิจของครอบครัว คนรอบข้าง และผู้ดูแล

 

  

 

ข้อมูลสำรวจความรอบรู้

 

ค่าเป้าหมายของอัตราผู้ป่วยในจากสาเหตุพลัดตกหกล้มในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรแสนคน จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพ


ข่าวสารอื่นๆ