กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[FP] Fall Data : ข้อมูลพลัดตกหกล้ม

Fall Data
ข้อมูลการพลัดตกหกล้ม (W00 - W19)
ในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

พลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นเรื่องที่มักเจอได้มากกว่าช่วงวัยอื่น มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง
เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของผู้ป่วยในกลุ่ม 60 ขึ้นไป อันเนื่องมาจากจากสาเหตุภายนอก

 

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากพลัดตกหกล้ม | กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
ที่อยู่ 88/21 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

+662 590 3955 | [email protected]
 YouTube: Fall Prevention DDC | Facebook: กองป้องกันการบาดเจ็บ


ข่าวสารอื่นๆ