กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

แผ่นพับ

การประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ด้วยตนเองและครอบครัว

ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม
สำรวจความเสี่ยงบ้าน

ปรับเปลี่ยน ลดความเสี่ยง... ป้องกันการพลัดตกหกล้ม

ด้วยความห่วงใยจาก...กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ