กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[FP] ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันการบาดเจ็บจากพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม

ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
ป้องกันการบาดเจ็บจากพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 2565

ภาพบรรยากาศการประชุม "พัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันการบาดเจ็บจากพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 2565"  ในรูปแบบออนไลน์ที่ผ่านมา (17  ก.พ. 65) มีเครือข่ายทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 400 คน  ผ่านระบบ Zoom meetings และการรับชมผ่าน Facebook live "กองป้องกันการบาดเจ็บ"  โดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ เปิดการประชุมในครั้งนี้


รับชมคลิปการเปิดประชุม


การประชุมครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 1  วัน  เริ่มต้นรายการด้วย รายงานสถาการณ์การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ  โดย นางสาวนิพา ศรีช้าง หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการบาดเจ็บจากพลัดตกหกล้ม และตามด้วยการให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้

 

ตอนที่ 1 ออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านป้องกันล้ม
โดย ผศ.ดร.สันทณี เครือขอน
หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

ตอนที่ 2 รองเท้าเพื่อผู้สูงอายุกันล้ม (Feet and Falls)
โดย พญ.นันทวัน คูนลินทิพย์
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


 

ตอนที่ 3 การป้องกันและประเมินความเสี่ยงพลัดตกหกล้ม
โดย รศ.จิตติมา บุญเกิด
โรงเรียนแพทย์รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

 

ตอนที่ 4 พลังใจ เพื่อการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
โดย คุณกรผกา พัฒนกำพล
คณะแพทยศาสตรสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

ตอนที่  5 ยืดเหยียด  ท่าทาง เพื่อผู้สูงวัย ห่างไกลล้ม
โดย คุณณัฐพล วาสิกดิลก หรือ หมอนัท "ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น" 

จุดประสงค์ให้เครือข่ายสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ดำเนินงานป้องกันหกล้ม ให้เข้ากับบริบทในแต่ละเขตบริการของตนเอง นอกจากนี้ กองป้องกันการบาดเจ็บได้เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถรับชมเนื้อหาจากการประชุมได้เช่นกัน โดยสามารถรับชมบรรยากาศถ่ายทอดสดได้ที่ facebook "กองป้องกันการบาดเจ็บ" และ ช่อง YouTube "Fall Prevention DDC"

 


 

 

 


ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากพลัดตกหกล้ม
กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
02 590 3955ข่าวสารอื่นๆ