กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[FP] แข็งแรงได้...ในวัย 50 ด้วยการออกกำลังกายในน้ำ


ออกกำลังกายในน้ำป้องกันบาดเจ็บ  ทางเลือกเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

มีกลุ่มวัยทำงานระยะปลาย (อายุ 50-59 ปี) เกือบ 10 ล้านคน เข้าสู่วัย 30 ปี

มวลกล้ามเนื้อจะเริ่มลดลงประมาณร้อยละ 1 ต่อปี

ร้อยละ 25 ของกลุ่มวัยทำงานระยะปลาย มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ

กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเสี่ยงหกล้มมากขึ้น มีผู้สูงอายุหกล้มเกือบ 4 ล้านคนต่อปี

 

 

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ