กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[FP] จำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรแสนคน จำแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2559 - 2563

จำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรแสนคน
จำแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2559 - 2563


 

Facebook: กองป้องกันการบาดเจ็บ
LINE@: @DIPGUNLOM

กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
02 590 3955
Fall Prevention, Department of Disease Control, Thailand
+662 590 3955

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ