กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[RTI] หากตากข้าวบนถนนเสี่ยงอุบัติเหตุ-ผิดกฎหมาย ด้วยความปรารถนาดีจาก... กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

ฤดูเกี่ยวข้าวนาปี แนะชาวนาใช้พื้นที่ราชการหรือพื้นที่สาธารณะ...
หากตากข้าวบนถนนเสี่ยงอุบัติเหตุ-ผิดกฎหมาย


ด้วยความปรารถนาดีจาก...
กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ