กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

อย่าปล่อยผ่าน..กับการสวมหมวกนิรภัยและบาดเจ็บศีรษะ จะขับขี่หรือซ้อนท้าย ..อย่าลืมสวมหมวกนิรภัย ด้วยความห่วงใยจากกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ