กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ และขอขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์/วิศวกรข้อมูล)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ