กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ สอบคัดเลือกในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองป้องกันการบาดเจ็บ อาคาร 11 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ