กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

ประกาศกองป้องกันการบาดเจ็บ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างโครงการการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ ได้มาตรฐาน ตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

FYIEKJ.jpg


ข่าวสารอื่นๆ