กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[Drowning] กองป้องกันการบาดเจ็บ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด เพื่อสนับสนุนการสร้างทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) รุ่นที่ 4 ณ จังหวัดสงชลา
กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค และสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ
จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
เพื่อสนับสนุนการสร้างทีมผู้ก่อการดี 4 รุ่น 4 ภาค ทั่วประเทศ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนและเด็กในพื้นที่เพื่อป้องกันการจมน้ำ

โดย รุ่นที่ 4 จัดอบรมฯ ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ในวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2566
มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 73 คน 24 จังหวัด


 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ