กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

ขอเชิญประชาชนทั่วไปและบุคลากรกรมควบคุมโรค เข้าร่วมกิจกรรมข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน

ขอเชิญประชาชนทั่วไปและบุคลากรกรมควบคุมโรค
เข้าร่วมกิจกรรมข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
เพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน

ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ โถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เชิญร่วมสนุกในกิจกรรมจนถึงวันที่ 14 กันยายน 2566

 

สำหรับบุคลากรกรมควบคุมโรค

dWoNekR.jpeg

 

สำหรับประชาชนทั่วไปและประชาชนที่สัญจรภายในกระทรวงสาธารณสุข

dWoB6Pe.jpeg

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี : วันที่ 18 กันยายน 2566 
ผ่านทาง Fabebook Page : กองป้องกันการบาดเจ็บ
เงื่อนไข : ผู้มารับของรางวัลโปรดนำบัตรประชาชนมาแสดงตัว ณ จุดลงทะเบียน 1 ท่าน ต่อ 1 ใบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-590-3954
กลุ่มพัฒนามาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 


ข่าวสารอื่นๆ