กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[Drowning] ขอประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผูัสนใจสมัครอบรม ครูผู้สอน หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด เพื่อสนับสนุนการสร้างทีมผู้ก่อการดี รายละเอียดตาม infographic ด้านล่าง

ใครอยากเป็นครู ก. รีบสมัครได้เลยค่า
https://forms.gle/TkJhLHfwp5SZUz4R8

อบรม…ครูผู้สอน
หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
เพื่อสนับสนุนการสร้างทีมผู้ก่อการดี
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ