กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[Drowning] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในโครงการสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ

ข่าวสารอื่นๆ