กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[RTI] ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรมืออาชีพเพื่อจัดการความปลอดภัยทางถนน ในกลุ่มเด็กและเยาวชน (Thailand Road Safety Team) รุ่นที่ 1 ภาคใต้ วันที่ 12 - 14 มิ.ย. 67 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรมืออาชีพเพื่อจัดการความปลอดภัยทางถนน
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน (Thailand Road Safety Team) รุ่นที่ 1 ภาคใต้ วันที่ 12 - 14 มิ.ย. 67 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

???? กรมควบคุมโรคร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


???? Facebook : https://www.facebook.com/share/p/VEneHoDRwL17H3oE/
???? Website : https://ddc.moph.go.th/dip/news.php?news=43753&deptcode=
????Youtube : https://youtu.be/8tN94DgvDK4

ข่าว 14 6 67 01


ข่าวสารอื่นๆ