กองกฎหมาย
Responsive image

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการทางคดี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กองกฎหมาย ได้จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการทางคดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค และผู้แทนจากกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันหารือ ทำความเข้าใจในข้อมูลและขั้นตอนการพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการทางคดีของกรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุมประยูร กุนาศล อาคาร 1 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค

รายละเอียด : คลิกที่นี่


ข่าวสารอื่นๆ