กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 259 "แนะประชาชนและผู้ประกอบอาหาร ยึดหลัก...สุก ร้อน สะอาด...ระวังอาหารที่บูดเสียง่าย อาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ"

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 259 "แนะประชาชนและผู้ประกอบอาหาร ยึดหลัก...สุก ร้อน สะอาด...ระวังอาหารที่บูดเสียง่าย อาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ"

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 26 เม.ย. 2563

 


ข่าวสารอื่นๆ