กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเบาหวานแห่งชาติ

วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเบาหวานแห่งชาติ ????????

ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

????สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (IDF: International Diabetes Federation) ได้กำหนดคำขวัญในการรณรงค์ว่า ....

????‍⚕️????‍⚕️ Nurses Make the Difference for Diabetes: เปลี่ยนวิกฤตเบาหวานด้วยพลังแห่งการพยาบาล????‍⚕️????‍⚕️

????การรณรงค์ในปีนี้ สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ มีความมุ่งหมายที่จะสร้างความตระหนักของผู้คนบนโลก ต่อบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของพยาบาล ในการร่วมคัดกรอง ให้คำแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อการป้องกันและรักษาโรคเบาหวานตลอดจนภาวะแทรกซ้อน นอกจากนี้ พยาบาลยังมีส่วนช่วยในการเสริมพลังใจให้ผู้ป่วยและครอบครัว ทำให้ผู้เป็นเบาหวานสามารถอยู่กับโรคเบาหวานได้อย่างปกติ มีความสุข มีกำลังใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องไปกับเป้าหมายที่คาดหวังในการดูแลรักษา

 

 


ข่าวสารอื่นๆ