กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันหลอดเลือดสมองโลก (World Storke Day)

???? วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันหลอดเลือดสมองโลก (World Storke Day) ????

คำขวัญรณรงค์วันหลอดเลือดสมองโลก ปี 2563 คือ..

JOIN THE MOVEMENT : เคลื่อนไหวไปด้วยกัน ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ????????

#ผู้ใหญ่1ใน4เสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง เพิ่มกิจกรรมทางกาย ช่วยลดความเสี่ยง

#1in4 adults will have a stroke, but being active can help decrease your risk.


 

 


ข่าวสารอื่นๆ